Binar Mustafa

Vasemmistoaktivisti - Ehdolla Helsingin valtuustoon 2017

Vänsteraktivist - Kommunvalskandidat i Helsingfors 2017

Leftist activist - Candidate in the municipal elections in Helsinki 2017